ISTORIJA

           1957 metais lapkričio mėnesį susirinkę A. Pumputis, V. Žilevičius, T. Bergas, S. Gužauskas, V. Juška, N. Ananjevas, K. Ukrinas, A. Krisiukas įsteigė sklandymo sekciją. Pirmininku išrinko A. Pumputį.

Paprašius Bronio Oškinio iš Kauno sklandymo stoties gautas sklandytuvas „ BRO-11“.

 Prie sklandymo sekcijos prisijungė J. Rūkas (skraidęs Vilniaus aeroklube). Gadūnave netoli Telšių jis buvo subūręs  sklandymo entuziastus. Buvo įsigyti du „BRO-11“ sklandytuvai.

1960 metais sklandytojo Tado Bergo rūpesčiu iš Kauno sklandymo stoties buvo nupirktas sklandytuvas „BRO-12“ , kurį Šilutėje išmainė į „BRO-9“ .Tais pačiais metais buvo pagamintas ir išbandytas mechaninis vilktuvas su „GAZ-AA“ varikliu.

1935 metų Gegužės 19 dieną tautininkų laikraštis “Mūsų kraštas“ rašė, kad Telšių miesto ir apylinkių tautininkai nutarė įsteigti sklandymo stotį. Tuo reikalu jie kreipėsi į Lietuvos aeroklubą. Iš ten gavo pritarimą ir brėžinius sklandytuvams statyti. Pagal juos Telšių amatų mokykloje buvo pradėti darbai. Telšiuose sklandymo stotis buvo įsteigta tais pačias 1935-aisiais. Gegužės 14 dieną į Nidos sklandymo mokyklą išvyko Telšių amatų mokyklos ketvirtos klasės moksleivis A.Jovaišas. Grįžęs jis turėjo pradėti dirbti sklandymo instruktoriumi. Sklandytuvus statė Telšių amatų mokyklos trečios ir ketvirtos klasės mokiniai. Jiems vadovavo mokytojas L. Šeškus, padėjo mokytojas K. Karalius.

1961 metais rugsėjį iš Kauno sklandymo stoties į Telšius buvo atvežtas čekoslovakų gamybos sklandytuvas „Pionierius“ ir mechaninis išvilktuvas „Herkules-3“. Po poros savaičių atvykęs B. Oškinis davė leidimą T. Bergui kaip instruktorium mokyti sklandytojus.

1961 metais rugsėjį atvykus B. Oškiniui vietoj sklandymo sekcijos pradėjo veikti sklandymo klubas. Jo pirmininku buvo paskirtas T. Bergas. Klubo nariai tada buvo A. Pumputis, V. Žilevičius, V. Juška, J. Rūkas, S. Gužauskas, K. Jablonskis, V. Dudėnas, V. Bergas, A. Šarkauskas, V. Motuzas.

1962-aisias Vilniaus ASK instruktorių kursus baigė J. Rūkas. Po to jis buvo paskirtas klubo viršininku, o T. Bergas dirbo instruktoriumi. Buvo gautas sklandytuvas KAI-12 „Primorec“ ir „Herkules-3“.

1964-aisias klubui pradėjo vadovauti A. Svetikas. Pirmuoju etatiniu klubo viršininku dirbo A. Pumputis, instruktoriumi – A. Šimkus.

1967-ujų liepą klubas persikėlė į naujai įrengtą aerodromą Degaičiuose.

1968-aisias Telšiuose gautas pirmas čekoslovakiškas sklandytuvas L-13 „Blanik“

Nuo 1972-ujų Telšių ATSK viršiniku dirbo Stasys Kasparavičius.

Instruktoriais dirbo: A. Klikna, S. Svotas, S. Stasytis, A. Baublys.

Klubui vadovavo:

Alfredas Vauras (1990.05.−1992.09.)

Arūnas Klova (1992.09−1999.08)

Antanas Každailis (1999.08.−2001)

Rimantas Šliažas ( 2001- 2011)

Antanas Baublys (2011-2018)

Artūras Pilvinis nuo 2018